Langsider

På engelsk skelner mellem to måder at gå spor på:

  • Trailing. Søger friske spor og arbejder på dynefærten.

  • Tracking. Søger ældre spor og arbejder på kilde- eller ID-færten.

Søgemetode

Hundens søgeadfærd

 

Træningsidéer/-kriterier

Trailing

Et hurtigt søg, hvor hunden går/løber med høj næse og følger dynefærten. Det er en effektivt metode i Nordisk sporsøg, hvor tiden kan afgøre topplaceringerne. Når hunden arbejder på den måde er det meget vigtigt at hundeføreren kan læse sin hund, da den oftest går langt over knækkene for at vende tilbage når dynefærten er blevet for svag. Hunden vil derefter "rondere" en del indtil den finder fortsættelsen af sporet. Det samme vil gøre sig gældende ved genstandene, som vil registreres på stor afstand og næsten findes som "frit søg". Denne søgemetode er uønsket i IPO- og DcH-programmerne.  

1. Kriterium:
Hunden er motiveret for at søge genstande.
Trænings idé:
Lad hunden se, at du går en 50 skridt og gemmer dens legetøj.
Sæt hunden på sporet og følg efter. Leg med hunden, når legetøjet er fundet.

2. Kriterium:
Hundeføreren kan læse hunden.
Trænings idé:
Læg et spor med buer og knæk
på en måde så du kun skal bruge meget lidt energi på at genfinde det.
Sæt hunden på sporet og følg efter. Læg meget mærke til hundens haleføring, ryglinie og træk i linen, når sporet tages.

 Tracking

Et roligt, koncentreret og dybt søg, hvor hunden går fra fodspor til fodspor og følger ID- eller kildefærten. Når hunden er dybt koncentreret om færten som ligger max. ½ cm over overfladen, vil den kunne registrere retningsændringer (knæk) med det samme og og nå at dreje uden at gå over knækket. Det er en langsom søgemetode, men krævet for at opnå topplaceringer i IPO- og DcH-programmerne.  

1. Kriterium:
Hunden er motiveret for at søge fodspor.
Trænings idé:
Start med korte spor med en godbid i hvert fodspor. Afstanden mellem fodsporene afpasses så hunden går i et roligt tempo og godbidderne tilpasses så de kan synkes inden næste fodspor. Start med fodsporene på en lige linie.

2. Kriterium:
Hunden arbejder roligt og koncentreret.
Trænings idé:
Læg enkelte fodspor uden godbidder. Varier længden af "huller" og længden af "godbid-baner". Sørg for at hullerne aldrig bliver længere end at hunden stadig går roligt og koncentreret.

3. Kriterium:
Hunden arbejder med et dybt søg.
Trænings idé:
Læg sporene på ren jord eller lad dem ligge så længe at dynefærten er væk (over 1 time) og sørg for at godbidderne ikke er synlige for hunden. De kan fx. ligge nede i hælaftrykket.

08-10-2007