Knæk

 

Hunden skal hurtig vænnes til at sporet kan gå i alle retninger og dermed lære færten at kende under forskellige vindforhold.

Lav slangespor.

Knæk kan lægges på mange måde. Det er vigtigt at hunden bliver vænnet til de forskellige typer af knæk.
Start med meget tydelige vinkler og arbejd langsomt hen imod prøvevinkelen. Pas på at hunden ikke bliver vænnet til hjælp fra hundeføreren og husk at alt hjælp skal læres af igen.
 

 

Hvis hunden går over knækket kan der være to forklaringer:
punkttegn

hunden arbejder ikke koncentreret fra fodspor til fodspor eller

punkttegn

Knækket er ikke lagt så hunden "ledes" videre ad fodsporenes retning. (Det skulle den gerne opdage indenfor ca. 1 meter)

Hvis man vil have hunden til at gå roligt, koncentreret og præcist må man kræve det samme af sporlæggeren.
Man kan lægge et knæk så det er næsten helt sikkert at hunden vil gå over det.

Her er to muligheder som hunden vil have meget svært ved at tage korrekt fordi det næste fodspor ikke er hvor det forventes.

Hvorimod dette skulle kunne tages korrekt, da hunden vil stikke næsen ned i det drejede fodspor, men det er ikke let.

 

08-10-2007