Sporlægning

Hvis du kræver at din hund skal gå spor med et roligt, koncentreret og dybt søg, må du også kræve at sporlæggeren leverer en jævn og koncentreret ID- og kildefært samt at dynefærten er så lille som muligt.
Hvis du kræver at din hund skal påvise genstandene præcist, må du også kræve at de bliver lagt hvor hunden forventer at finde fært (ved fodsporet).
Hvis du stiller store krav til din hund, må du også stille store krav til dig selv. Husk at det er dit ansvar at planlægge en træning af størst mulige kvalitet. Hunden gør jo altid det den mener er rigtigt og der er mange måder at løse en opgave på.

Hvis du vil bruge principperne for operant indlæring, når du træner spor, stiller det store krav til din planlægning. Du skal nemlig sikre dig at:

  •    Kriteriet er sat så hunden får mindst 80% succes.

  •    Timingen af forstærkerne er planlagt så den har størst mulig effekt på det rolige, dybe søg og

  •    Forstækningsgrad og -frekvens er optimal i forhold til hunden, omgivelserne og den krævede indsats.

Når hunden går sporet er det din opgave at støtte og observere hunden samt registrere hvor I har det svært så du kan bruge det i din fremtidige træning. Også her skal I have mindst 80% succes, men også 20% problemer for at lære noget. At gå et godt spor kræver et godt samarbejde mellem hund og fører.

08-10-2007